Har du någonsin gjort en OVK i din bostad?

OVK besiktning i Stockholm

Vet du vad ventilationen i en bostad eller lokal är bra för? En bra ventilationen renar luften som finns inomhus kan innehålla en del partiklar som kommer ur våra möbler, våra datorer, våra TV-apparater eller annat som vi har hemma som kan skada vår hälsa.

Tyvärr räcker det inte att ha fina växter för att den dåliga luften inte ska skada oss. Och det räcker inte heller att skaffa en luftrenare i bostaden. Om ventilationen är dålig så kan människorna må dåligt, huset kan drabbas av fukt och mögel.

Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

Inomhusluften kan bestå av:

  • Gaser och ämnen kan komma in i inomhusluften om fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner gör det möjligt för dem att komma in i inomhusluften.
  • Partiklar kan komma in i huset via byggnads- och inredningsmaterial, plaster och elektronik.
  • Radon, asbest eller andra skadliga ämnen kan komma in i byggnader genom otätheter i huset eller i grunden eller från byggnadsmaterial.

Som vi kan se så kan många olika partiklar påverka vår hälsa på ett negativt sätt, så därför är det viktigt med en riktigt bra ventilation. En OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) är obligatoriskt var 3:e år eller vart 6:e år, beroende på vad det är för en slags byggnad och vilka slags ventiler som byggnaden har.